• Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

  • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

  • Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14dní, ale ne více než 9měsíců
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14dní, ale ne více než 9 měsíců
  • v opačném případě je třeba absolvovat buď PCR nebo POC antigenní test, pokud nebudete mít svůj vlastní, na místě konání pro vás bude k dispozici testovací místo, kde se budete moci nechat otestovat

 

  • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180dní

 

  • Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 

  • RESPIRÁTOR ČI ROUŠKA NENÍ POVINNÁ

 

 

!!!V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NEBUDE NÁVŠTĚVNÍK VPUŠTĚN DO AREÁLU KONÁNÍ FESTIVALU, BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ VSTUPNÉHO!!!