Přihlášky s nabídkou sortimentu pro letošní ročník můžete zasílat písemně na info@arks-plus.com nebo na tel. čísle + 421 731 180 255.